راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

اگر.......آنوقت.....
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳٠
 

زندگی خیلی از ما انسانها اینطور شکل گرفته که با اگر های مختلف میخواهیم مشکلاتمان را حل کنیم،امّا؛در اگر نتوان نشست.


آن غریبی خانه میجست از شتاب

دوستی بردش سوی خانه ی خراب

گفت او این را اگر سقفی بدی

پهلوی من مر ترا مسکن شدی

هم عیال تو بیاسودی اگر

در میانه داشتی حجرهٔ دگر

گفت آری پهلوی یاران بهست

لیک ای جان در اگر نتوان نشست