راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

آدم یا حیوان
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳٠
 

ای برادر،تو همه اندیشه ای

مابقی تو استخوان و ریشه ای


از مولانا معنای این بیت را پرسیدند،او گفت:

این اندیشه آن نیست که مردم فهمیده اند.اگر کسی بخواهد آن را برای مردم معنا کند،باید بگوید:انسان حیوان سخنگو است و سخنگویی همان اندیشه است؛خواه پیدا،خواه پنهان.پس هرچه جز این،حیوانی است و آدمی همه اندیشه است و جز آن،استخوان و ریشه.

سخنگویی مانند آفتاب است؛همان آفتابی که به انسان زندگی و گرما میبخشد.این سخنگویی همیشه در او قرار دارد،چه سخنی بگوید و چه نگوید.تا انسان زنده است،حیوانی نیز با او همراه است.

آدمی سه حالت دارد:یکی آن که گرد خدا نگردد و جز او همه را ستایش و بندگی کند؛از زن و مرد و مال و بچّه گرفته تا سنگ و خاک.دوم آنکه با شناخت و آگاهی،جز خدا کسی و چیز دیگری را ستایش و بندگی نکند.سوم آنکه در چنین حالتی فرو برود و به خاموشی برسد.نه بگوید خدمت خدا را به جا میآورم و نه بگوید به جا نمیآورم.

چنین انسانی از آن دو مرحله گذشته است؛اگرچه در دنیا صدایی از او بر نمی خیزد.