راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

در مسیر حق باشید
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٩
 

حتماً زیاد شنیده اید:خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.


امّا این عبارت غلط است،شاید جماعتی در حال اشتباه باشند چرا باید با آنها همرنگ شویم؟

خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو.

به دنبال عامیّان نروید به کارهای عموم مردم اقتدا نکنید به راه حقّ و کمال قدم بگذارید.

به قول تولستوی:بدترین و خطرناک ترین عبارات این است:همه این جورند.