راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

Desperado
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٩
 

تقدیم به همه ی گیتاریستهای علاقه مند به اسپانیایی خواندن.


6/8                                                                        Desperado                                                                (LOBOS)

 

(Em)Soy un hombre muy honrado,Que me gusta lo me(B7)jor

A mujeres no me faltan,Ni al dinero,ni el am(Em)or

(Em)…En mi caballo,por la sierra yo me v(B7)oy

Las estrellas y la luna,Ellas me dicen donde v(Em)oy

 

(Am)Ay,ay,ay,(Em)ay

(B7)Ay,ay,mi am(Em)or

(Am)Ay,mi m(Em)orena

(B7)De mi coraz(Em)on

 

(Em)Me gusta tocar guitarra,me gusta cantar el s(B7)ol

Mariachi me acompana,quando canto my canc(Em)ion

(Em)Me gustan tomar mis copas,aguardiente es lo mej(B7)or

Tanbien la tequila blanca,con cu sal le da sab(Em)or

 

(Am)Ay,ay,ay,(Em)ay

(B7)Ay,ay,mi am(Em)or

(Am)Ay,mi m(Em)orena

(B7)De mi coraz(Em)on

Solo:Em,B7,Em,B7,Em,B7,Em,B7,Em,B7,Em

 

(Em)Me gusta tocar guitarra,me gusta cantar el s(B7)ol

Mariachi me acompana,quando canto my canc(Em)ion

(Em)Me gustan tomar mis copas,aguardiente es lo mej(B7)or

Tanbien la tequila blanca,con cu sal le da sab(Em)or

 

(Am)Ay,ay,ay,(Em)ay

(B)Ay,ay,mi am(Em)or

(Am)Ay,mi m(Em)orena

(B)De mi coraz(Em)on

(Am)Ay,ay,ay,(Em)ay

(B)Ay,ay,mi am(Em)or

(Am)Ay,mi m(Em)orena

(B7)De mi cora(E5)zon