راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

آموزش بهشت و جهنّم توسّط یک پیر
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸
 

روزی فردی که پست مهمّی در دربار داشت به مجلس یک پیر وارد شد،


به محض ورود بلند گفت:به من بگو جهنّم و بهشت چیست؟

پیر در پاسخش گفت:بنشین و حرف اضافه نزن.

مرد خشمگین شد و باز همان پرسش و پاسخ.

بعد از چند بار پرسش و پاسخ هنگامی که مرد به اوج خشم رسید پیر به وی پاسخ داد:حسّی که اینک داری همان جهنّم است،ناگهان خشم مرد فروکش کرد و لبخندی بر لبانش نقش بست،سپس پیر به او گفت:این نیز همان بهشت است.