راهی به سوی خوشبختی

امیدوارم بتوانم تغییری در نگرش افراد ایجاد کنم و پاسخی به سوالهای بنیادین انسان بدهم.

دستورالعمل کنار آمدن با افراد مختلف
نویسنده : آرمین ورطنیان - ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸
 

بزرگان و مردان موفّق جهان همیشه این نکته را در نظر داشته و دارند که بشر متفاوت است


و باید با هر کدام به نوعی کنار آمد و یک دستور و روش واحد را نمیتوان درباره تمام آنها به کار بست،وجه تمایز و عامل موثّر این اختلاف را باید در علاقه مندی و توجّه اشخاص جستجو کرد و برای رسیدن به این مقصود لازم است اطّلاعاتی درباره ی خود آنها و آنچه در اطرافشان وجود دارد،اظهارات و افکار و عادات و اشیاء و امور مورد پسند آنها بدست آورد و بعد از مجهّز شدن با مجموع این اطّلاعات با طرف رو به رو گردید.